ผลงาน อดุลย์ บุญฉ่ำ

 

ชื่อผลงาน:
ขัง 1
ปี : 2542
เทคนิค :

เชื่อมโลหะ

ขนาด:

230 x 250 x 200 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด: ผลงานประติมากรรมชุด “ พลังการเคลื่อนไหวแห่งรูปทรง ” หรือ “DYNAMIC OF FORM” เป็นผลงานที่สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 โดยมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ที่ตอบสนองความรู้สึกถึงพลังการดิ้นรนของชีวิต ในภาวะซึ่งถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวที่ทรมาน เพื่อหลีกหนีภัยคุกคามต่อชีวิต จากการต่อสู้ดิ้นรนของชีวิตนี้ นำไปสู่พลังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและทรงพลังยิ่ง โดยมีแรงบันดาลใจเบื้องต้นจากปลาที่ถูกขังอยู่ในกระชังซึ่งแช่อยู่ในจินตนาการ

 

Back