ผลงาน อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

 

ชื่อผลงาน:
ช้างพัง
ปี : 2539
เทคนิค : โลหะ
ขนาด:

28 x 120 x 113 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด: ข้าพเจ้านำเรื่องราวของช้างจากการได้พบเห็นสัตว์ใหญ่ชนิดนี้เดินไปมาอยู่ตามเมืองหลวง ช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ เป็นสัตว์สูงแต่บางครั้งกลับถูกทำร้ายด้วยการแลกของสิ่งมีค่าในตัวมัน โดยยังไม่ถึงเวลาอันสมควร

 

Back