ผลงาน ชีวา โกมลมาลัย

 

ชื่อผลงาน:
ผู้หญิงนอน 1
ปี : 2544
เทคนิค : หิน
ขนาด: 30 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Mastrepiece
แนวความคิด: ได้รับความบันดาลใจจากผู้หญิงนอนแต่ ได้ลดตัดทอนตามความคิดของศิลปิน
เพื่อความเรียบง่ายของรูปทรง

 

Back