ผลงาน ชีวา โกมลมาลัย

 

ชื่อผลงาน:
ใบหน้าและความว่าง
ปี : 2539
เทคนิค :

 

ขนาด:

 

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
สมบัติของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ :
แนวความคิด: เป็นผลงานที่แสดงออกระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมโดยใช้เรื่องราวจากใบหน้าและรูปครึ่งตัวของหญิงสาวเป็นสื่อความหมายในลีลาของความอ่อนหวาน เมื่อต้องการลดความแข็งกระด้างในตัววัสดุและพลังในตัวรูปทรงจึงได้เจาะช่องว่างให้อากาศไหลเทเข้าหากันสร้างความสัมพันธ์และความประสานกลมกลืน ช่องว่างเหล่านี้ยังแสดงถึงกฎอนิจจัง (ความเสื่อมสลาย) ทางพุทธศาสนาอีกด้วย

 

Back