ผลงาน ฉัตรมงคล อินสว่าง

 

ชื่อผลงาน:
ธรรมชาติวิสัย หมายเลข1
ปี : 2546
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด: 150 x 210 x 320 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ :

้ Masterpiece

แนวความคิด: สัญชาตญาณแห่งการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าของมนุษย์สร้างความทะยานอยากให้มนุษย์ไขว่คว้าสิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจถึงการเกิดขึ้นดำรงอยู่และสูญสลายของสรรพสิ่งเท่านั้นที่จะทำให้เราเกิดปัญญามองเห็นความเป็นไปของสรรพสิ่งได้อย่างถ่องแท

 

Back