ผลงาน ชำเรือง วิเชียรเขตต์

 

ชื่อผลงาน:
Figure
ปี : 2511
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: สูง 80 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/7
แนวความคิด: ได้รับความบันดาลใจจากทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ พลังของจักรวาล รวมทั้งสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆ ของมนุษยชาติ ทางรูป ทางเสียง รวมทั้งดนตรี และทางภาษา และจากมโนภาพบริสุทธิ์ของจิตภายในส่วนตัว รวมด้วยความคิดฝัน และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่บริสุทธิ์

Back