ผลงาน ชำเรือง วิเชียรเขตต์

 

ชื่อผลงาน:
ครอบครัว
ปี : 2514
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: สูง 55 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/7
แนวความคิด: ได้รับความบันดาลใจจากทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ พลังของจักรวาล รวมทั้งสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆ ของมนุษยชาติ ทางรูปทางเสียง รวมทั้งดนตรี และทางภาษา และจากมโนภาพบริสุทธิ์ของจิตภายในส่วนตัว รวมด้วยความคิดฝัน และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่บริสุทธิ์

 

Back