ผลงาน ชำเรือง วิเชียรเขตต์

 

ชื่อผลงาน:
คิดคำนึง
ปี : 2499
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 56 x 63 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 2/7
แนวความคิด: รวมทั้งทุกข์และสุข รวมเป็นชีวิตที่สมบูรณ์
ได้รับความบันดาลใจจากทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่าง ๆของธรรมชาติ พลังของจักรวาล รวมทั้งสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆ ของมนุษยชาติ ทางรูปทางเสียง รวมทั้งดนตรี และทางภาษา และจากมโนภาพบริสุทธิ์ของจิตภายในส่วนตัว รวมด้วยความคิดฝัน และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่บริสุทธิ์

Back