ผลงาน จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

 

ชื่อผลงาน:
คนทำความสะอาด
ปี : 2537
เทคนิค : ม้านั่ง , ชุดทำความสะอาด , ไม้ , หนังสังเคราะห์ , ซีเมนต์ , ทองเหลือง , พลาสเตอร์
ขนาด: 153 x 125 x 75 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

ในนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรกที่หอศิลป์คณะจิตรกรรม ฯ ปี 2537 มีผลงานจำนวนหนึ่งแสดงแนวเรื่องไปในทิศทางเดียวกัน ในการจัดแสดงผลงานครั้งนั้น “ คนทำความสะอาด ” ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ปะทะกับสายตาผู้ชมเป็นอันดับแรก กล่าวได้ว่า คนทำความสะอาด ก็คือ “ ผู้รับแขก ” ของนิทรรศการ การแสดงความคิดเห็นผ่านผลงานและวีธีจัดวางผลงานในครั้งนั้นเกิดขึ้นจาก การได้พบว่า สังคมของเราพร้อมและเอื้อที่จะผลักไสให้คน ๆ หนึ่ง หรือ กลุ่มหนึ่ง กลายเป็น “ พลเมืองชั้นสอง ” หรือชั้นต่ำลไปกว่า หากขาดความพร้อมที่จะประคับ ประคองหรือรักษาฐานทางทรัพย์สินของตัวเองไว้ได้

ในผลงานชื่อ “ คนทำความสะอาด ” เป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดขึ้นตามแนวเรื่องข้างต้น ทั้งนี้ มิได้มุ่งที่การแสดงถึงอาชีพของคนกลุ่มหนึ่งตรงตามตัวอักษร แต่เป็นการแสดงถึง “ ภาวะอันอ่อนล้า ” ของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย ดังที่ปรากฏในผลงานว่า เครื่องมือในการทำความสะอาดนั้นมีสภาพก้ำกึ่งระหว่างเครื่องมือทำความสะอาดกับเครื่องค้ำยัน นอกจากนี้เครื่องมือทั้งหมดยังถูกจัดวางให้ชุมนุมกันอยู่ที่ม้านั่งในสภาพของการพักพิง


 

Back