ผลงาน แดง บัวแสน

 

ชื่อผลงาน:

จิตวิญญาณที่หลุดลอย

ปี : 2545
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด: 238 x 209 x 140 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

มีที่มาจากการที่ข้าพเจ้าชอบเขียนรูปคนนอน เพื่อศึกษากายวิภาคในมุมต่าง ๆ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว รูปคนนอนให้ความรู้สึกคล้ายคนตายหรือกำลังนอนหลับ ซึ่งลักษณะ 2 ประการนี้ ก่อให้เกิดคำถามถึงความจริงอันซ่อนเร้นอยู่ภายในของมนุษย์ ความตายนำไปสู่อะไรในสิ่งที่เราไม่อาจรู้ ขณะที่นอนหลับ ชีวิตหยุดนิ่งหรือกำลังดำเนินต่อไปในโลกแห่งความฝัน คำถามเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการถึง อีกมิติหนึ่งระหว่างความจริงกับโลกแห่งจิตวิญญาณ ความฝัน ความตาย การเคลื่อนย้ายของจิตไปสู่อีกภพหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการเริ่มต้นของชีวิตในอีกห้วงของเวลา ่


 

Back