ผลงาน แดง บัวแสน

 

ชื่อผลงาน:
การเดินทางแห่งจิตภายใน 3
ปี : 2545
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าหุ้มโฟม
ขนาด: 130 x 200 x 76 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

เมื่อเราเดินไปบนทางสายหนึ่ง ทางซึ่งได้ฝังรอยทรงจำไว้แก่เรา ไม่ว่าเป็นรอยยิ้มหรือความเจ็บปวด มันไม่เคยผ่านเลยไปพร้อมย่างเท้าที่ก้าวไปข้างหน้า แต่มักย้อนกลับมาเสมอ ในความฝัน ในห้วงคำนึง เช่น เงาที่จางหายไปในราตรีเพื่อปรากฎขึ้นในรุ่งอรุณของวันใหม่


 

Back