ผลงาน อินสนธิ์ วงศ์สาม

 

ชื่อผลงาน:
เครื่องบินของดาวินชี่
ปี : 2543
เทคนิค : ไม้แกะ
ขนาด: 12 x 23 x 92 ซม.
ต้นฉบับชิ้น: Masterpiece
แนวความคิด: ความแข็งและนิ่มนวลแฝงอยู่ในไม้ ความงามของลายไม้เผยถึงชีวิตและกาลเวลา การจัดรูปทรง การปล่อยรูปทรงอิสระเป็นการประสานความคิดคำนึงของการสร้างสรรค์ในวาระในเงื่อนไขของการดำรงชีวิต

 

Back