ผลงาน จุมพล อุทโยภาศ

 

ชื่อผลงาน:

ชุมชนใหม่

ปี : 2547
เทคนิค :

แกะสลักไม้

ขนาด: 150 x 175 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

เมื่อเรามองใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ เราจะพบการงอกเงยแตกผลิของเมล็ดพันธุ์พืชจนดูคล้ายกับเป็นชุมชนเล็ก ๆ ของต้นกล้า


 

Back