ผลงาน คำอ้าย เดชดวงตา

 

ชื่อผลงาน:
ฅวานช้าง
ปี : 2537
เทคนิค :

แกะสลักไม้

ขนาด:

110 x 74 x 225 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด: การถ่ายทอดถึงตัวศิลปินเปรียบเป็นควานช้าง คือคนแกะช้างซึ่งมีความผูกพัน เก็บเกี่ยว เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม บทเรียน และชีวิต

 

Back