ผลงาน กมล ทัศนาญชลี

 

ชื่อผลงาน:
Artist's Colours
ปี : 2525
ปีที่ขยาย : 2546
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 167 x 172 x 250 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ :

Masterpiece

แนวความคิด:
สะท้อนให้เห็นถึงการนำสิ่งรอบตัวของศิลปินอย่าง “ หลอดสี ” มาเป็นเนื้อหาสำคัญในงาน โดยสะท้อนชีวิตการสร้างสรรค์งานของศิลปินตลอดจนชีวิตของคนในสังคม

 

Back