ผลงาน คำอ้าย เดชดวงตา

 

ชื่อผลงาน:
ชีวิต 2
ปี : 2524
เทคนิค : แกะสลักไม้
ขนาด: 74 x 74 x 142 ซม.
ต้นฉบับชิ้น: Masterpiece
แนวความคิด:
แสดงถึง การเวียนว่ายตายเกิด
หรือวัฏฏสงสาร ที่มี “ตัณหา” อยู่ในส่วนลึกของทุกชีวิต

 

Back