ผลงาน มานพ สุวรรณปินฑะ

 

ชื่อผลงาน:
ใบหน้า
ปี : 2542
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 14 x 20 x 12 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/9
แนวความคิด: โดยแท้จริงแล้วมนุษย์เป็นเพียงอณูที่เล็กจิ๋วท่ามกลางสภาวะแห่งธรรมชาติอันสุดจะประมาณได้ แต่มนุษย์ก็พยายามดิ้นรนให้พ้นจากการถูกกักขังในความคับแคบของตัวเองด้วยการสร้างโลกสมมติแห่งตัวตนอันยิ่งใหญ่ขึ้น แล้วเข้าไปยึดติด การขาดคุณธรรม เมตตาธรรม ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความละโมบ การทุจริต คอรัปชั่น คดโกง การกอบโกยทรัพยากรส่วนรวม ที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเป็นของตน การทำลายล้าง ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า ความโหดเหี้ยม ความป่าเถื่อน เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากความเห็นแก่ตัว และการยึดมั่นถือมั่น ในตัวตนซึ่งเป็นสามัญของทั้งมนุษย์และสัตว์ทั่วไป แต่มนุษย์สามารถทำให้เลวร้ายกว่า สามารถนำภัยพิบัติไปสู่คนหมู่มาก แม้กระทั่งทำลายโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่ ก็ด้วยความเห็นแก่ตัวและสมองอันชาญฉลาดของมนุษย์
นั่นเอง

 

Back