ผลงาน มานพ สุวรรณปินฑะ

 

ชื่อผลงาน:
สนธยา สนทนา
ปี : 2542
เทคนิค :

ไฟเบอร์กลาส , ไม้

ขนาด:

เท่าจริง

ต้นฉบับชิ้น Original
แนวความคิด:

 

Back