ผลงาน มานพ สุวรรณปินฑะ

 

ชื่อผลงาน:
ความละโมบและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์
ปี : 2543
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: เท่าจริง
ต้นฉบับชิ้น : Original

 

Back