ผลงาน มานพ สุวรรณปินฑะ

 

ชื่อผลงาน:
นิทรรศการ หมายเลข 1
ปี : 2544
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: เท่าจริง
ต้นฉบับชิ้น :1/9
แนวความคิด:

หัวข้อที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ พึงพอใจ และให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสร้างงาน คือ ความละโมบ และความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิด อันเป็นสาเหตุของการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ข้าพเจ้ามั่นใจว่ามิได้กล่าวเกินเลยความจริง ที่ว่าคนเราทุกคนล้วนมีความละโมบและความเห็นแก่ตัวด้วยกันทังสิ้น มากบ้างน้อยบ้าง แต่ถูกควบคุมไว้ด้วยสติ จิตสำนึก และคุณธรรม การขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องเล็ก ๆ เฉพาะตัว แต่จริง ๆ แล้วเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาตั้งแต่สังคมขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ทำให้โลกของเราบกพร่อง ขาดแคลน และโหดร้ายอยู่เป็นนิจ


 

Back