ผลงาน มานพ สุวรรณปินฑะ

 

ชื่อผลงาน:
Civilization
ปี : 2544
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: สูง 49 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/9
แนวความคิด: โดยแท้จริงแล้วมนุษย์เป็นเพียงอณูที่เล็กจิ๋วท่ามกลางสภาวะแห่งธรรมชาติอันสุดจะประมาณได้แต่มนุษย์ก็พยายามดิ้นรนให้พ้นจากการถูกกักขังในความคับแคบของตัวเองด้วยการสร้างโลกสมมติแห่งตัวตนอันยิ่งใหญ่ขึ้น แล้วเข้าไปยึดติด การขาดคุณธรรม เมตตาธรรม ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความละโมบ การทุจริต คอรัปชั่น คดโกง การกอบโกยทรัพยากรส่วนรวม ที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเป็นของตน การทำลายล้าง ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า ความโหดเหี้ยม ความป่าเถื่อน เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากความเห็นแก่ตัว และการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งเป็นสามัญของทั้งมนุษย์และสัตว์ทั่วไป แต่มนุษย์สามารถทำให้เลวร้ายกว่า สามารถนำภัยพิบัติไปสู่คนหมู่มาก แม้กระทั่งทำลายโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่ ก็ด้วยความเห็นแก่ตัวและสมองอันชาญฉลาดของมนุษย์ นั่นเอง

 

Back