ผลงาน มานพ สุวรรณปินฑะ

 

ชื่อผลงาน:
พาหนะ
ปี : 2545
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด : เท่าจริง
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด: โดยแท้จริงแล้วมนุษย์เป็นเพียงอณูที่เล็กจิ๋วท่ามกลางสภาวะแห่งธรรมชาติอันสุดจะประมาณได้ แต่มนุษย์ก็พยายามดิ้นรนให้พ้นจากการถูกกักขังในความคับแคบของตัวเองด้วยการสร้างโลกสมมติแห่งตัวตนอันยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วเข้าไปยึดติด การขาคคุณธรรม เมตตาธรรม ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความละโมบ การทุจริต คอรัปชั่น คดโกง การกอบโกยทรัพยากรส่วนรวมที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเป็นของตน การทำลายล้าง ข่มแหงผู้ที่อ่อนแอกว่า ความโหดเหี้ยม ความป่าเถื่อน เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากความเห็นแก่ตัวและการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งเป็นสามัญของทั้งมนุษย์และสัตว์ทั่วไป แต่มนุษย์สามารถทำให้เลยร้ายกว่า สามารถนำภัยพิบัติไปสู่คนหมู่มาก แม้กระทั่งทำลายโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่ ก็ด้วยความเห็นแก่ตัวและสมองอันชาญฉลาดของมนุษย์นั่นเอง

 

Back