ผลงาน นฤทธ์ธรณ์ เศรษฐ์คุณารัฐ

 

ชื่อผลงาน:
คิดถึง
ปี : 2543
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส และไม้
ขนาด: 111 x 137 x 189 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Mastrepiece

แนวความคิด: ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานนี้เพื่อแสดงออกถึงความเหงาและความเดียวดาย
ของมนุษย์ผ่านรูปทรงที่ถูกตัดทอนแล้วโดยความรู้สึกอารมณ์และจินตนาการส่วนตัว

 

Back