ผลงาน ณภัทร ธรรมนิยา

 

ชื่อผลงาน:
พระอาทิตย์
ปี : 2546
เทคนิค : เหล็ก
ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 190 x 25 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : Masterpiece
แนวความคิด: ภาพสะท้อนจินตนาการภายใต้วิถีแห่ง ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

 

Back