ผลงาน ณภัทร ธรรมนิยา

 

ชื่อผลงาน:
จันทร์
ปี : 2546
เทคนิค : เหล็ก , ไฟเบอร์กลาส
ขนาด: 200 x 200 x 60 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : ์Masterpiece
แนวความคิด: ภาพสะท้อนจินตนาการภายใต้วิถีแห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร

 

Back