ผลงาน ปัญญา วิจินธนสาร

 

ชื่อผลงาน:
พิชิตมาร
ปี : 2546
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 60 x 40 x 85 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ 10/10
แนวความคิด: การบันทึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก วิกฤตการณ์ในวันที่ 11 กันยายน ซึ่งเป็นแนวของศิลปินที่สร้างศิลปะร่วมสมัยที่สะท้อนความเป็นไทยในชิ้นงาน

 

Back