ผลงาน พศุตม์ กรรณรัตนสูตร

 

ชื่อผลงาน:
Self-Portrait
ปี : 2546
เทคนิค : ปลาสเตอร์
ขนาด: 10 x 30 x 35 ซม. (ต่อชิ้น)
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด: การมองเข้าไปสู่ด้านในของตนเองเป็นเครื่องมือหรือหนทางที่ทำให้เข้าใจโลกที่เป็นจริงภายนอกหรือให้โลกภายในเข้ากับโลกภายนอกได้โดยไม่ขัดแย้ง ทำให้รู้จักโลกภายในหรือตัวตนที่แท้จริงเพื่อให้ความปรารถนาที่แท้จริงของตนซึ่งถูกเก็บกดซ่อนเร้นแสดงตัวออกมาและพยายามหยั่งให้ลึกถึงความเร้นลับของมัน คล้ายดั่งการถอดรหัสชีวิต

 

Back