ผลงาน ชิต เหรียญประชา

 

ชื่อผลงาน:
ปี่ใน
ปี : 2497
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: สูง 25 ซม.
แนวความคิด: ปรมาจารย์ด้านประติมากรรมเป็นประติมากรรมรุ่นแรกที่ได้รับรางวัลและทำงานไม้อย่างต่อเนื่อง

Back