ผลงาน ชำเรือง วิเชียรเขตต์

 

ชื่อผลงาน:
รูป 1
ปี : 2512
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 38 x 38 x 250 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/7
สมบัติของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ : ส.ค. 2546
แนวความคิด: ได้รับความบันดาลใจจากทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ พลังของจักรวาล รวมทั้งสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆ ของมนุษยชาติ ทางรูปทางเสียง รวมทั้งดนตรี และทางภาษา และจากมโนภาพบริสุทธิ์ของจิตภาย
ในส่วนตัว รวมด้วยความคิดฝัน และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่บริสุทธิ์

 

Back