ผลงาน จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

 

ชื่อผลงาน:
ภาพเหมือน
ปี : 2539
เทคนิค : ทองเหลือง, เหล็ก, แก้ว,
หิน,ไม้และน้ำ
ขนาด: 250 x 70 x 50 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

ในปี 2539 ผมได้รับเชิญให้จัดแสดงผลงานที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิทรรศการครั้งนั้นมีชื่อว่า “Self-Portrait” และในชื่อ 68 เดียวกันนี้ ก็ใช้เรียกผลงานชิ้นหนึ่งด้วย ชื่อที่ถูกใช้นี้มิได้มุ่งที่จะหมายถึง การสร้างรูปเหมือนตัวตนแต่เป็นการแสดงนัยถึง “ การเปิดเผยตัวตน ” ในแง่ของความเป็นมา นิทรรศการที่จัดขึ้นครั้งนั้นเป็นการสร้างหมุดหมายทางเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผมสร้างหลักฐานทางเวลาในรูปของงานศิลปะ ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผมกับบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว ในแง่นี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างวาระจึงมีหลักฐานเป็นผลงานบนพื้นที่แสดงงานในเวลาเดียวกัน

ในนิทรรศการครั้งแรก ผลงานชิ้นนี้หลบออกไปเสียจากการปะทะกับสายตาของผู้ชม เมื่อพ้นออกจากบริบทของนิทรรศการครั้งนั้น “Self-Portrait” ก็ยืนอยู่โดยตัวมันเอง และเรื่องราวบางประการจากนิทรรศการครั้งแรกยังคงทิ้งหลักฐานอยู่บนตัวตนของ “Self-Portrait” ดังที่ได้เปิดเผยให้เห็นอยู่ในผลงานนี้แล้ว


 

Back