ผลงาน ศราวุธ ดวงจำปา

 

ชื่อผลงาน:
นก
ปี : 2517
เทคนิค : บรอนซ์หล่อโครเมี่ยม
ขนาด:  
ต้นฉบับชิ้นที่ :
แนวความคิด:

ผลงานประติมากรรมชุดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงความรู้สึกภายในของรูปทรงเกี่ยวกับ “จังหวะและลีลาของความเคลื่อนไหว” ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ พืช โดยค้นหาความงามของรูปทรงที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยการใช้เส้นเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์และ ความรู้สึกตามเหตุผลและกฏเกณฑ์ในธรรมชาติ นำมาผสมผสานกับจินตนาการและวิธีการสร้าง สรรค์ผลงานด้วยการ ใช้โครงสร้างทางเรขาคณิตเข้ามา สร้างความประสานกลมกลืน กับจังหวะ และลีลาท่าทางในการเคลื่อนไหวของคนและสัตว์ ทำให้เกิดรูปทรง ใหม่ขึ้นเพื่อเน้น ความรู้สึก ของการ เคลื่อนไหวของเส้น และรูปทรงอันมีคุณค่าทางความงามและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง อย่างมีเหตุผลที่จะนำไปสู่ความมีเอกภาพ


 

Back