ผลงาน สุโรจนา เศรษฐบุตร

 

ชื่อผลงาน:
อธิษฐานเพื่อการเกิดใหม่
ปี : 2542
เทคนิค :

ดินเผา , สลิง

ขนาด:

80 x 80 x 113 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
สมบัติของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ :
แนวความคิด: อธิษฐานเพื่อการเกิดใหม่เพื่อเปลี่ยนผลของการกระทำและความรู้สึกอันเกิดจากชีวิตที่ผ่านมาในอดีต ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลมีการยอมรับถึงสภาวะที่เป็นอยู่จริง ณ ปัจจุบัน

 

Back