ผลงาน ธนะ เลาหกัยกุล

 

ชื่อผลงาน:
ค้นพบสิ่งที่ขาดหาย
ปี : 2512
เทคนิค : หล่อสัมฤทธิ์แบบโบราณ
ขนาด: 78 x 94 x 94 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 3/9
แนวความคิด:

การทำเลียนแบบเพื่อศึกษาความไม่สมบูรณ์ของเศียรพระพุทธสัมฤทธิ์ ศิลปะแบบเชียงแสนยุคต้น และได้พบว่าส่วนที่หายไปคือความว่างเปล่าซึ่งซ่อนเล้นอยู่ด้านในของหน้ากากแห่งความเงียบ


Back