ผลงาน เชาวลิต เสริมปรุงสุข

 

ชื่อผลงาน:
Untitled
ปี : 2543
เทคนิค : ไม้, โลหะ
ขนาด: 117 x 115 ซม.
ต้นฉบับชิ้น: Masterpiece
แนวความคิด:

การนำรูปทรงของธรรมชาติมาสร้างรูปทรงใหม่ ด้วยการยืดบ้างหดบ้าง กลายเป็นศิลปะใหม่ โดยเลือกรูปทรงของธรรมชาติที่สามารถสร้างจินตนาการได้


 

Back