ผลงาน วิชัย สิทธิรัตน์

 

ชื่อผลงาน:
Stop
ปี : 2545
ปี่ที่ขยาย : 2547
เทคนิค :

บรอนซ์

ขนาด: 400 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : Masterpiece
แนวความคิด: เมื่อจิตเข้าสู่สภาวะแห่งความเมตตาธรรม กายก็หยุดจากการฆ่า หยุดจากการเบียดเบียนกัน หยุดจากการทำร้ายจิตใจคนอื่น หยุดจากการใช้วาจาซึ่งนำมาซึ่งความเจ็บปวด หยุดจากการเสพสิ่งต่าง ๆ ตามอารมณ์จนขาดสติสัมปชัญญะ

 

Back