ผลงาน วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

 

 

ชื่อผลงาน:
Free Elephant X,S
ปี : 2546
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: Free Elephant X สูง 41 ซม.
Free Elephant S สูง 13 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/5
แนวความคิด: ช้างบ้านเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงในชนบทของไทยและอีกหลายๆ ประเทศสภาวะของช้างที่เต็มไปด้วยปัญหาทำให้สภาพชีวิตของ
ช้างไทยไม่มีที่จะสามารถช่วยเหลือได้เนื่องจากการขาดความรู้และความรักในตัวช้างอย่างแท้จริง แม้แต่คนเลี้ยงช้างเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ช้างไทยจึงไม่ต่างอะไรกับช้างชนบทไทยที่ยังมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตอยู่ในภาวะที่เสื่อมถอยตลอดเวลา

 

Back