ผลงาน ฉายนภา เลปาจารย์

 

ชื่อผลงาน:
คลื่นและลม
ปี : 2539
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด : 236 x 110 x 108 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 2
แนวความคิด : ชุด Wind &Wave เป็นผลงานช่วงที่ 2 เป็นผลงานประติมากรรมเฉพาะตัวต่อเนื่องจากชุด “ ตะวัน ” ( งานช่วงที่ 1) โดยนำเสนอเนื้อหาหลักคือสรีระของผู้หญิง ซึ่งจากเดิมในชุดตะวัน สรีระของผู้หญิงถูกนำเสนอเป็นรูปทรงและเป็นเนื้อหาหลัก แต่ชุด Wind & Wave ได้กลับค่าสรีระที่เป็นรูปทรงให้เป็นพื้นที่ว่างที่เป็นรูปร่างผู้หญิงนั้น ได้ใช้มวลของพายุหมุน เกลียวคลื่นและพื้นที่ว่างที่เป็นรูปร่างผู้หญิงจะแทรกตัวอยู่กับมวลของพายุหมุนและเกลียวคลื่นอย่างเป็นเอกภาพ สื่อสะท้อนถึงการที่ผู้หญิงต้องเผชิญภัยในสังคมปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้สติปัญญา ความเพียร ความอดทน ความคิดฝ่าวิกฤตการณ์อันเลวร้ายได้อย่างสง่างาม

 

Back